Lắp đặt hệ thống lọc nước nhà 8 tầng ở 639 Hoàng Hoa Thám

Cập nhật: 2022-09-08 10:16:20
Lượt xem: 127

Lắp đặt hệ thống lọc nước nhà 8 tầng ở 639 Hoàng Hoa Thám

Nhà 8 tầng cho người nước ngoài thuê,  ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Hạng mục: Lắp đặt hệ thống lọc nước giếng khoan và nước máy

Thời gian thực hiện: ngày  12/03/2019.

Các bài viết khác