Lắp đặt hệ thống lọc nước thô van cơ ở Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội

Cập nhật: 2022-07-26 22:58:45
Lượt xem: 127

Lắp đặt hệ thống lọc nước thô van cơ ở Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội

Công suất lọc max: 2.000l/h

Công suất chạy máy: 1.000l/h

Lắp đặt hệ thống lọc nước thô van cơ ở Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội

Các bài viết khác