Trường học quốc tế Him Lam- Bắc Ninh

Cập nhật: 2022-07-26 23:12:49
Lượt xem: 127

Lắp đặt hệ thống lọc nước tại trường học quốc tế Him Lam- Bắc Ninh

Mã máy EL4.0 Công suất 4-5m3/h

 

Các bài viết khác