Vỏ tủ máy lọc nước RO

Vỏ tủ máy lọc nước RO

600.000₫
Máy lọc nước Karofi  GT-ERO80 có tủ IQ tĩnh điện

Máy lọc nước Karofi GT-ERO80 có tủ IQ tĩnh điện

5.870.000₫
Máy lọc nước Karofi KAQ-U05

Máy lọc nước Karofi KAQ-U05

6.870.000₫
Máy lọc nước không tủ Karofi KT-ERO80

Máy lọc nước không tủ Karofi KT-ERO80

5.490.000₫
Cây nước nóng lạnh hút bình Karofi HC300-W

Cây nước nóng lạnh hút bình Karofi HC300-W

5.790.000₫
Cây nước nóng lạnh úp bình Karofi HC01-W

Cây nước nóng lạnh úp bình Karofi HC01-W

3.450.000₫