Nhà máy Intermax Tân Yên- Bắc Giang

Cập nhật: 2020-07-31 16:01:44
Lượt xem: 127

Nhà máy Intermax Bắc Giang

Dự án thi công hệ thống lọc nước nhà máy Intermax Bắc Giang

Hạng mục thi công: Hệ thống lọc nước tổng, hệ thống lọc nước uống, cây nước uống 3 vòi nóng lạnh ấm
Thời gian hoàn thành:   ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

 

 

 

 

 

Các bài viết khác