Nhà máy Công Hà- Yên Phong- Bắc Ninh

Cập nhật: 2020-05-08 11:58:12
Lượt xem: 127

Nhà máy Công Hà

Dự án thi công hệ thống lọc nước nhà máy Công Hà - Bắc Ninh

Hạng mục thi công: Hệ thống lọc nước tổng, hệ thống lọc nước uống, cây nước uống 3 vòi nóng lạnh ấm
Thời gian hoàn thành: Ngày 22 tháng 8 năm 2017

 

Các bài viết khác