Phòng Khám nha khoa WELL - Tòa nhà Phi Long- Đà Nẵng

Cập nhật: 2020-09-19 10:28:54
Lượt xem: 127

Phòng khám nha khoa

Phòng khám nha khoa Well Dental Clinic tại  tầng 15, tòa nhà Phi Long, 52 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng.

Hạng mục: Lắp đặt hệ thống lọc nước và cấp nước cho phòng khám nha khoa

Thời gian thực hiện:  Từ ngày 15/12/2018-> 25/12/2018.

Các bài viết khác